همه جوره

انشای جالب پسربچه برای دوست داشتن خدا

در زیر متن و تصویر انشاء یک پسربچه نه ساله دانش آموز سوم دبستان با موضوع "چرا خدا را دوست دارید" مشاهده می نمائید .
برخی از نکات ریزی که این کودک با توجه به برداشت های خود برای دوست داشتن خدا ذکر کرده و درخواستهایی که از پروردگار دارد در نوع خود جالب توجه و برای برخی از مسئولین درس آموز است . چرا خدا را دوست داری؟ چون که خیلی چیزها را آفریده است چون خدا خیلی چیزها را آفریده است. خدا من را آفریده است. خدا مهربان است. من خدا را دوست دارم که این همه چیزها را آفریدی است من خدا را بیش از بینهایت دوست دارم. خدا جهان را آفریده اس. خدایا به من کمک کن تا بتوانم درس بخوانم و چیزهای زیادی درست کنم. خدایا به من کمک کن تا بتوانم به دیگران کمک کنم خدایا به من عقل بده که بخوانم چیزهای زیادی درست کنم و بنویسم خدایا به من قدرت بده تا بتوانم از خودم دفاع کنم خدایا چنان کن تا دشمنان ما از بین ببرند ! خدایا تور ار سپاس می گویم که این همه چیز به ما داده ای ما را یاری کن تا بتوانیم از کشور خود دفاع کنیم !
خدایا کاری کن تا همه ی بی هجاب ها ! از کشور ما دور بشوند !!
خدایا من تو را دوست دارم که این همه چیزهای زیادی داده ای
خدایا از تو سپاس می گویم که علم را به ما داده ای که پیشرفت کنیم
خدایا از تو سپاس می گذارم که این همه غذاهای خوشمزه به ما داده اید !
خدایا چنان کن سرانجام تو خوشنود باشی و ما رستگار ای نام تو بهتر سرآغاز بی نام تو نامه کی کنم باز خدا کیست که هم در خانه ی ماست ما هست یا نیست ! تو گفتی مهربان تر از خدا نیست دمی از بندگان خود جدا نیست  چرا هرگز نمی آید به خوابم ! چرا هرگز نمی گوید جوابم ؟ خدا جهان را آفریده است خدایا من از تو ممنونم که این چیزها را !!
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم مهر ۱۳۹۱ساعت   توسط گمنام  |